Hamar Krav Maga
En del av Krav maga Norge 
 
(www.kravmaga.net)

[Krav Maga] [Medlemskap] [Vår filosofi] [Treningstider] [Lokaler] [Styret]  [Treningsutstyr/drakter]
Treningsavgift: 2000 kr pr. halvår

1. Medlemskapet inkluderer:
Treninger 2 ganger i uka                                                               Bli medlem.Trykk her
Ulykkesforsikring på trening FORSIKRINGSVILKÅR
Medlemskap i Norges Kamsportforbund
Muligheter til å delta på seminarer arrangert av Krav Maga Norge 

2. Utstyr:
Vi krever følgende utstyr når man trener i klubben:
Susp
Tannbeskytter
Vanlig treningstøy                                                                                                                                           
Vi anbefaler å kjøpe Krav Maga treningsklær. En forutsetning for å gå opp til gradering.
                          
3. Gradering
Blått belte: tre ferdighetsstriper gradert i klubben
Brunt Belte; Hjelpeinstruktør tre graderinger og man blir gradert på seminarer med Krav Maga Norge
Svart belte: 6 grader, graderinger skjer koordinert med Krav Maga Norge