Hamar Krav Maga
En del av Krav maga Norge 
  
(www.kravmaga.net)


[Krav Maga] [Medlemskap] [Vår filosofi] [Treningstider] [Lokaler] [Styret]  [Treningsutstyr/drakter]
 
Leder:
Henning Bech, 5 dan holdt på med Krav maga siden 1998

Kasserer:
Roger Andersen,nestleder,  3 dan Krav Maga. Tidligere erfaring med kickboksing

Styremedlem.
Are Alfstad, 4 dan, tidligere erfaring med ju jitsu

Styremedlem:
Vidar Lunde, 4 dan, tidligere erfaring med kickboksing

Styremedlem:
Knut Brende, 6 dan Krav Maga og 5 dan American Moo Duk Kwan